Vehmaan uusi yhtenäiskoulu

Vehmaan uusi yhtenäiskoulu kaavio
Nro Rakennekerros Paksuus [mm] Paloon reagointi